Directie

Arjo van der Weerd, directeur SO dr. Herderscheeschool en VSO De Brug
Wendy Henning-Kalfsvel, adjunct-directeur

Kwaliteitszorg

Maria Loman, orthopedagoog
Joyce Vorsteveld, intern begeleider
Anjo Lauret, intern begeleider

Ondersteunende taken leerlingenzorg & kwaliteitszorg

Loes Hollink

Logopediste

Laura Boersma

Vakleerkrachten

Arno Körmeling, sport en spel
Annelie van der Linden, drama
Theo Oude Avenhuis, muziek
Rian Hudepohl, creatief

Stageteam

Marc Kuiper (stagecoördinator)
Nanja Bruns
Christel Spiegelenberg
Martijn Meupelenberg
Andrea Timmerman

Administratie

Ingrid Sand

Groepsteam Onderbouw – leerjaren 1, 2, 3

VSO OB1: Jolanda Jonkers en Selina Leferink
VSO OB2: Jeroen v/d Bovenkamp
VSO OB3: Anke Mazeland
VSO OB4: Bas Oude Alink
VSO OB5: Thea van der Veer
VSO OB6: Karin Letteboer en Loes Hollink
VSO OB7: Peter Smit
VSO OB/MB8: Anoeska Deijk en Marianne Oude Meiers

Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.

Groepsteams Middenbouw – leerjaren 4 en 5 en Bovenbouw 6, 7, uitstroom

VSO MB1: Harriët Wiegman
VSO MB2: Selma Peddemors
VSO MB/BB3: Marian Onrust, Rian Hudepohl
VSO MB/BB4: Marianne Oude Meiers
VSO MB/BB5: Herna Deijk, Rob Groot Zevert
VSO BB1: Marije ten Brinke
VSO Maatwerk 1: Daniëlle Wevers en Monique Heerink
VSO Maatwerk 2: Jeannette Blankestijn

Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.