Directie

Arjo van der Weerd, directeur SO dr. Herderscheeschool en VSO De Brug
Wendy Henning-Kalfsvel, adjunct-directeur

Kwaliteitszorg

Maria Loman, orthopedagoog
Joyce Vorsteveld, intern begeleider
Anjo Lauret, intern begeleider
Marc Kuiper, Coordinator Arbeidstoeleiding
Ondersteunende taken m.b.t. leerlingenzorg en kwaliteitszorg:
Loes Hollink

Ondersteunende taken leerlingenzorg & kwaliteitszorg

Loes Hollink

Logopediste

Laura Boersma

Vakleerkrachten

Arno Körmeling, sport en spel
Annelie van der Linden, drama
Guus Velthuis, Horeca
Theo Oude Avenhuis, muziek
Rian Hudepohl, creatief
Tony Velten, Groen OB

Stageteam

Christel Spiegelenberg
Ivette Tempelman
Marc Kuiper
Margreet Vloedbeld
Nanja Bruns

Administratie

Ingrid Sand

Groepsteam Onderbouw – leerjaren 1, 2, 3

VSO OB1: Anoeska Deijk & Marjoleine van Schaik
VSO OB2: Thea van der Veer
VSO OB3: Marike Cobet & Selina Leferink
VSO OB4: Jeroen van de Bovenkamp
VSO OB5: Anke Mazeland
VSO OB6: Bas Oude Alink
VSO OB7: Jannie Pekkeriet & Kitty de Bont
VSO OB8: Karin Letteboer & Loes Hollink

Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.

Groepsteams Middenbouw – leerjaren 4 en 5 en Bovenbouw 6, 7, uitstroom

VSO MB1: Marjoleine van Schaik
VSO MB2: Gert Jan Overbeeke
VSO MB3: Harriet Wiegman, Kitty de Bont & Selma Peddemors
VSO BB1: Marian Ontrust & Rian Hudepohl
VSO BB2: Marianne Oude Meijers & Marije ten Brinke
VSO BB3 Groen: Herna Deijk & Rob Groot Zevert
VSO Maatwerk 1: Sylvia Voortman en Monique Heerink
VSO Maatwerk 2: Jeannette Blankestijn

Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.