Directie
Arjo van der Weerd, directeur SO dr. Herderscheeschool en VSO De Brug
Wendy Henning-Kalfsvel, adjunct-directeur

Kwaliteitszorg
Maria Loman, orthopedagoog
Joyce Vorsteveld, intern begeleider
Anjo Lauret, intern begeleider

Ondersteunende taken leerlingenzorg en kwaliteitszorg
Loes Hollink
Glenda van Dijk

Logopediste
Laura Boersma

Vakleerkrachten
Arno Körmeling, sport & spel
Annelie van der Linden, drama
Theo Oude Avenhuis, muziek
Rian Hudepohl, creatief

Stageteam
Marc Kuiper (stagecoördinator)
Nanja Bruns
Christel Spiegelenberg
Andrea Timmerman
Martijn Meupelenberg

Administratie
Ingrid Sand
info@vsodebrug.nl
0546-491048

Op VSO de Brug werken we in groepsteams. Elk groepsteam heeft een vast team van meerdere leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en/of ambulante medewerkers.
Een groepsteam bestaat uit enkele klassen. Iedere leerling heeft een eigen
mentor. Het voordeel van het werken in groepsteams is dat de leerlingen met minder verschillende medewerkers van VSO de Brug werken. Het wordt hierdoor voor de leerlingen en medewerkers kleinschaliger en overzichtelijker. Er wordt in enkele groepsteams groepsdoorbrekend gewerkt.

Groepsteam Onderbouw – leerjaren 1, 2, 3
VSO OB1: Thea van der Veer
VSO OB2: Loes Hollink, Karin Letteboer
VSO OB3: Anoeska Deijk, Selina Leferink
VSO OB4: Anke Mazeland
VSO OB5: Harriët Wiegman
VSO OB6: Peter Smit
BB Maatwerk 1: Daniëlle Wevers, Monique Heerink
Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.

Groepsteam Middenbouw – leerjaren 4 en 5
VSO MB1: Marian Onrust
VSO MB2: Jeannette Blankestijn
VSO MB3: Marianne Oude Meiers
Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.

Groepsteam Bovenbouw – leerjaren 6 en uitstroom
BB Retail: Marije ten Brinke, Glenda van Dijk
BB Horeca/Maatwerk: Selma Peddemors
BB Groen: Herna Deijk, Rob Groot Zevert, Licette Lenderink, Rudy Floot
VSO Maatwerk 2: Bas Oude Alink

Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.