Het team van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur, kwaliteitszorg, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Er zijn gespecialiseerde collega’s voor de bewegen, certificeringen, opleidingen en seksuele vorming. Ter ondersteuning en extra begeleiding voor individuele leerlingen met een specifieke zorgvraag werken er zorgmedewerkers van De Twentse ZorgCentra (DTZC) binnen verschillende groepen. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en een goede, doelmatige organisatie van de school. In deel C van de schoolgids staat recente informatie over het schoolteam.

Dagelijkse leiding

Arjo van der Weerd
Directeur SO Dr. Herderschêeschool & VSO De Brug
T: 06 – 14 01 35 84
E: a.vanderweerd@sotog.nl

Wendy Henning-Kalfsvel
Adjunct-directeur VSO De Brug
T: 0546 – 49 10 48
06 – 34 65 93 10
E: w.henning@vsodebrug.nl

Kwaliteitszorg

Orthopedagoog onderbouw (vacature)
Margreet Grootenhuis Orthopedagoog hoofdlocatie
Thea van der Veer Intern Begeleider hoofdlocatie
Maria Loman Orthopedagoog midden- en
bovenbouw externe locaties
Anjo Lauret Intern Begeleider Midden- en
bovenbouw en externe locaties
Willy Bronsgeest Coördinator Arbeidstoeleiding en stage
Freddy de Weerd Coördinator Opleidingen
Loes Hollink Ondersteunende taken
m.b.t. leerlingenzorg en kwaliteitszorg

Logopediste

Laura Boersma

Vakleerkrachten

Floyd Brouwer – Sport en spel
Annelie van der Linden – Drama
Rian Hudepohl – Creatief
Theo Oude Avenhuis – Muziek

Stageteam

Willy Bronsgeest (coördinator)
Christel Spiegelenberg
Ivette Tempelman
Margreet Vloedbeld
Ilse Groote Punt

Administratie

Ingrid Sand
Ilse Groote Punt