Het team van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur, kwaliteitszorg, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Er zijn gespecialiseerde collega’s voor de bewegen, certificeringen, opleidingen en seksuele vorming. Ter ondersteuning en extra begeleiding voor individuele leerlingen met een specifieke zorgvraag werken er zorgmedewerkers van De Twentse ZorgCentra (DTZC) binnen verschillende groepen. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en een goede, doelmatige organisatie van de school. In deel C van de schoolgids staat recente informatie over het schoolteam.