VSO De Brug is voor het merendeel van de leerlingen hun eindonderwijs en daarmee gericht op een toekomst na hun schoolloopbaan. Het onderwijs richt zich op de emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de leerling, op het tot ontwikkeling brengen van de creativiteit en het verwerven van sociale-, culturele- en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijsaanbod en de organisatie van de school leveren een fundamentele bijdrage aan de realisering van de onderwijsdoelen voor de op verschillend niveau functionerende leerlingen.

Iedere leerling die onze school bezoekt is uniek. Ook in zijn mogelijkheden. In ons onderwijs gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van iedere leerling. We willen een school zijn die leerling-vriendelijk is, gastvrij en open van karakter. VSO De Brug is voor het merendeel van de leerlingen eindonderwijs en daarmee gericht op een toekomst na hun schoolloopbaan. Wij willen een brug leggen naar de maatschappij waaraan je op allerlei manieren kunt deelnemen:

  • door erin te wonen
  • door erin te werken of op een andere manier je dag zinvol in te vullen.
  • door keuzes te maken voor je vrije tijdsbesteding
  • door een zo actief mogelijk medeburger te zijn.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor deze toekomst is het streven naar optimale zelfredzaamheid. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden, beperkingen en interesses van de leerlingen. Het onderwijs op VSO De Brug staat in het teken van contextueel leren, leren in een reële context, in een levensechte omgeving.
Hiervoor hebben we leer-werkplekken gecreëerd binnen onze eigen school zoals bijvoorbeeld een professionele schoolkantine. Buiten de school kunt u daarbij denken aan een eigen leer-werkplek groen-dierverzorging op een boerderij net buiten de stad en de leer-werkplek in een echt woonhuis voor woontraining.
Wij merken dat onze leerlingen makkelijker de zaken, die ze moeten leren, vasthouden als theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zijn. Net zoals je de dingen beter onthoudt als er een verhaal omheen zit.

 

ESFplus

VSO De Brug krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.