Wie ‘zijn’ de leerlingenraad (LR)?

In de leerlingenraad zitten momenteel 13 leerlingen. Het zijn leerlingen van de boven-, midden- en onderbouw, uit iedere klas één leerling.

Wat doet de LR?

  1. Enkele keren in het schooljaar vergaderen
  2. Meedenken en meepraten over schoolse zaken
  3. Aanspreekpunt voor andere leerlingen zijn.
  4. Dingen die leerlingen belangrijk vinden bespreken
  5. Meedenken over verbeteringen en veranderingen
  6. Punten bespreekbaar maken bij de directie
  7. Actieve inzet bij het verbeteren van onze school
  8. Aanwezig zijn bij allerlei activiteiten, zoals ouderavonden, beleidsvergaderingen en sollicitatiegesprekken
  9. De LR heeft ook een voorbeeldfunctie.

 

Wil jij iets kwijt over VSO de Brug, heb je tips, vragen, klachten of ideeën, dan kan je ons aanspreken of een e-mail sturen naar info@vsodebrug.nl