Het team van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur, kwaliteitszorg, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Er zijn gespecialiseerde collega’s voor de bewegen, certificeringen, opleidingen en seksuele vorming. Ter ondersteuning en extra begeleiding voor individuele leerlingen met een specifieke zorgvraag werken er zorgmedewerkers van De Twentse ZorgCentra (DTZC) binnen verschillende groepen. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en een goede, doelmatige organisatie van de school. In deel C van de schoolgids staat recente informatie over het schoolteam.

Dagelijkse leiding

Arjo van der Weerd
Directeur SO Dr. Herderschêeschool & VSO De Brug
T: 06 – 1401 3584
E: a.vanderweerd@sotog.nl

Wendy Henning-Kalfsvel
Adjunct-directeur VSO De Brug
T: 0546 – 491048
06 – 3465 9310
E: w.henning@vsodebrug.nl

Kwaliteitszorg

 • Orthopedagoog onderbouw: (vacature)
 • Margreet Grootenhuis – Orthopedagoog hoofdlocatie
 • Thea van der Veer – Intern Begeleider hoofdlocatie
 • Maria Loman – Orthopedagoog midden- en bovenbouw externe locaties
 • Anjo Lauret – Intern Begeleider midden- en bovenbouw en externe locaties
 • Willy Bronsgeest – Coördinator Arbeidstoeleiding en stage
 • Freddy de Weerd – Coördinator Opleidingen
 • Loes Hollink – Ondersteunende taken m.b.t. leerlingenzorg en kwaliteitszorg

Logopediste

 • Laura Boersma

Vakleerkrachten

 • Floyd Brouwer – Sport en spel
 • Annelie van der Linden – Drama
 • Rian Hudepohl – Creatief
 • Theo Oude Avenhuis – Muziek

Stageteam

 • Willy Bronsgeest (coördinator)
 • Christel Spiegelenberg
 • Ivette Tempelman
 • Margreet Vloedbeld
 • Ilse Groote Punt

Administratie

 • Ingrid Sand
 • Ilse Groote Punt