In ons onderwijs focussen we op de leerlingen. Iedere leerling is verschillend en kan met onze benadering groeien tot eigen hoogte.

 

Onze vakken

 • Cognitieve vakken

  Doel: Ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden op gebied van taal/lezen, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Ontwikkelen en stimuleren van zowel de spraak-/taalontwikkeling alsmede de zintuiglijke ontwikkeling.

   

 • Praktijkgerichte vakken

  Doel: Ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden en kennis op het gebied van huishoudkunde, koken, industrieel (ZeDeMo) groen, ICT/media, verkeer en techniek.

   

 • Algemene vakken

  Doel: Ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, drama, beeldende vorming, muziek, Cova, sport en spel, yoga, motorisch remedial teaching (MRT).

   

 • Opleidingen/modules

  Doel: Leren werken, het aanleren van een goede werkhouding, het ontwikkelen van vakgerichte en arbeidsgerichte vaardigheden.
  De volgende opleidingen/ modules zijn mogelijk: medewerker Horeca, medewerker groenonderhoud, medewerker Dierenverzorging, medewerker Winkel, opleiding Creatief.
  Tevens wordt de module medewerker Schoonmaak aangeboden.

  ESF en REACT-EU
  Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. 

   

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

  Op school wordt er veel aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, zoals tijdens de lessen Opkomen voor Jezelf (OVJ). De leerlingen ontwikkelen hiermee hun sociale vaardigheden. Er wordt o.a. geleerd eigen en andermans emoties te herkennen en er rekening mee te houden. Doel is dat na afloop de leerling zelfbewuster is en beter in staat is om op een geaccepteerde manier met anderen om te gaan en eventuele problemen op te lossen.

 • ICT/media

  Media en technologie bieden krachtige mogelijkheden om thuis en op school het leereffect te vergroten. Tijdens diverse lessen wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen (die digitaal actief zijn) wordt de motivatie vergroot. Tevens geven we op VSO De Brug het vak ICT/media. We vinden het voor iedere leerling belangrijk om op een goede manier om te leren gaan met (social) media. Tijdens het vak ICT/media wordt ingegaan op o.a. deze doelen:

  • de technische aspecten (bijv. gebruik van een muis, aan- en uitzetten van een apparaat)
  • mediawijsheid (o.a. bewust en verantwoord leren omgaan met social media, digitaal burgerschap)
  • kennis (bijv. weten wat internet is en waar je het voor kan gebruiken)
  • reflectie (bijv. het kritisch kijken naar je eigen gebruik van social media)