Directie
Arjo van der Weerd, directeur
Wendy Henning-Kalfsvel, adjunct-directeur

Zorgteam/kwaliteitszorg
Maria Loman, orthopedagoog
Sandra Wippert, orthopedagoog
 
Ondersteunende taken m.b.t. leerlingenzorg en kwaliteitszorg
Loes Hollink
Glenda van Ede van der Pals
Joyce Vorsteveld

Logopedediste
Laura Boersma

Vakleerkrachten
Arno Körmeling, sport en spel
Annelie van der Linden, drama
Theo Oude Avenhuis, muziek

Stageteam
Marc Kuiper (stagecoördinator)
Nanja Bruns
Christel Spiegelenberg
Fia Berkers
Herna Deijk
Guus Velthuis

Administratie
Ingrid Sand

Op VSO De Brug werken we in groepsteams. Elk groepsteam heeft een vast team van meerdere leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en/of ambulante medewerkers.
Een groepsteam bestaat uit meerdere klassen. Iedere leerling heeft een eigen mentor. Het voordeel van het werken in groepsteams is dat de leerlingen met minder verschillende medewerkers van VSO De Brug te maken krijgen. Het wordt hierdoor voor de leerlingen en medewerkers kleinschaliger en overzichtelijker. Er wordt in enkele groepsteams groepsdoorbrekend gewerkt.
 
Groepsteam Onderbouw - leerjaren 1 en 2
VSO OB1: Karin Letteboer, Anke Mazeland
VSO OB2: Marian Onrust, Anoeska Deijk
VSO OB3: Rian Hudepohl, Joyce Vorsteveld
VSO OB4: Nicole Gervink, Loes Hollink
VSO De Schalm: Daniëlle Wevers, Esther ten Berge
Tevens zijn er diverse onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam. 

Groepsteam Middenbouw - leerjaren 3 en 4
VSO MB1: Ger Schepers 
VSO MB2: Peter Smit 
VSO MB3: Jeannette Blankesteijn
VSO MB4: Quinten Nijland, Marianne Oude Meiers
Tevens zijn er diverse onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.

Groepsteam Bovenbouw - leerjaren 5 en 6
BB Horeca: Selma Peddemors, Guus Velthuis, Joas de Haan
BB Retail: Marije ten Brinke, Glenda van Ede van der Pals
BB Groen: Rudy Floot, Herna Deijk, Tony Velten
BB Maatwerk 1: Fia Berkers, Roelie van Keulen
BB Maatwerk 2: Giuseppe Veneziano, Marc Voshaar
Tevens zijn er diverse onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam