Directie: 
Arjo van der Weerd, directeur SO dr. Herderscheeschool en VSO de Brug
Wendy Henning-Kalfsvel, adjunct-directeur 

Kwaliteitszorg: 
Maria Loman, orthopedagoog
Joyce Vorsteveld, intern begeleider
Anjo Lauret, intern begeleider 
 
Ondersteunende taken leerlingenzorg en kwaliteitszorg: 
Loes Hollink
Glenda van Ede van der Pals 
 
Logopediste: 
Laura Boersma 

Vakleerkrachten: 
Arno Körmeling, sport en spel
Annelie van der Linden, drama
Theo Oude Avenhuis, muziek
Rian Hudepohl, creatief 
 
Stageteam: 
Marc Kuiper (stagecoördinator)
Nanja Bruns
Fia Berkers
Andrea Timmerman 
 
Administratie:
Ingrid Sand
info@vsodebrug.nl
0546-491048

Op VSO de Brug werken we in groepsteams. Elk groepsteam heeft een vast team van meerdere leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en/of ambulante medewerkers.  Een groepsteam bestaat uit enkele klassen. Iedere leerling heeft een eigen mentor. Het voordeel van het werken in groepsteams is dat de leerlingen met minder verschillende medewerkers van VSO de Brug werken. Het wordt hierdoor voor de leerlingen en medewerkers kleinschaliger en overzichtelijker. Er wordt in enkele groepsteams groepsdoorbrekend gewerkt.   

INDELING GROEPSTEAMS 
Groepsteam Onderbouw – leerjaren 1, 2, 3 
VSO OB1: Thea van der Veer
VSO OB2: Loes Hollink, Karin Letteboer
VSO OB3: Anoeska Deijk, Selina Leferink
VSO OB4: Anke Mazeland
VSO OB5: Harriët Wiegman
VSO OB6: Peter Smit
VSO  BB Maatwerk 1: Daniëlle Wevers, Monique Heerink  
Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.  

Groepsteam Middenbouw – leerjaren 4 en 5 
VSO MB1: Marian Onrust
VSO MB2: Jeannette Blankestijn
VSO MB3: Marianne Oude Meiers 
Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam. 
 
Groepsteam Bovenbouw - leerjaren 6 en uitstroom 
BB Retail: Marije ten Brinke, Glenda van Dijk
BB Horeca/Maatwerk: Selma Peddemors 
BB Groen: Herna Deijk, Rudy Floot, Rob Groot Zevert
VSO Maatwerk 2: Bas Oude Alink 
 Tevens zijn er diverse leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam in dit groepsteam.