Iedere leerling die onze school bezoekt is uniek. Ook in zijn mogelijkheden. In ons onderwijs gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van iedere leerling. We willen een school zijn die leerling-vriendelijk is, gastvrij en open van karakter. VSO de Brug is voor het merendeel van de leerlingen eindonderwijs en daarmee gericht op een toekomst na hun schoolloopbaan. Wij willen een brug leggen naar de maatschappij waaraan je op allerlei manieren kunt deelnemen:
Door erin te wonen
Door erin te werken of op een andere manier je dag zinvol in te vullen
Door keuzes te maken voor je vrije tijdsbesteding
Door een zo actief mogelijk medeburger in te zijn.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt voor deze toekomst is het streven naar optimale zelfredzaamheid. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden, beperkingen en interesses van de leerlingen. Het onderwijs op VSO de Brug staat in het teken van contextueel leren. Wij merken dat onze leerlingen makkelijker de zaken, die ze moeten leren, vasthouden als theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zijn. Net zoals je de dingen beter onthoudt als er een verhaal omheen zit.