Op school wordt er veel aandacht geschonken aan  sociale vaardigheden. Daarbij gebruiken we o.a. de PAD-methode en de methode Rots en Water die we binnen de school  “Opkomen voor Jezelf” noemen.
De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om door middel van een training meer sociale vaardigheden te ontwikkelen. Deze training wordt  zowel klassikaal als in speciale groepen aangeboden. Er wordt o.a. geleerd eigen en andermans emoties te herkennen en er rekening mee te houden. Doel is dat na afloop de leerling zelfbewuster  is en beter in  staat is om op een geaccepteerde manier met anderen om te gaan en eventuele problemen op te lossen.

Meer informatie over de Rots & water training...