Werken
De meeste leerlingen van VSO De Brug gaan na het verlaten van de school aan het werk. Dit kan zijn in een beschermde werkomgeving, waar veel begeleiding is of werk bij een regulier bedrijf. VSO de Brug begeleidt leerlingen naar een plek op de arbeidsmarkt. Dit wordt arbeidstoeleiding genoemd. Om dit zo goed mogelijk te doen wordt er binnen het onderwijs veel aandacht gegeven aan alles wat nodig is om later een baan te krijgen.

VSO de Brug werkt volgens het BORIS-principe. Dit betekent dat we wat betreft praktische vaardigheden zoveel mogelijk aansluiten op de werkwijze van het MBO. Meer informatie
hierover is te vinden op www.borisbaan.nl.

Opleidingen
Zo volgen leerlingen in de bovenbouw een opleiding en lopen ze stage afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.
De basis opleidingen/modules die aangeboden worden zijn:
Medewerker Horeca
Medewerker Groenonderhoud
Medewerker Dierenverzorging
Medewerker Winkel en Magazijn (retail)
Medewerker Schoonmaak

Wanneer een leerling zich niet kan vinden in deze opleidingen, dan is het mogelijk een maatwerk-traject in te gaan. In dat geval wordt samen met de school gezocht naar een passende
leer-werkplek. Uitgangspunt is dat de opleiding in een realistische omgeving wordt aangeboden. Zo wordt de opleiding Medewerker Winkel aangeboden op locatie bij een echte
supermarkt bijv. bij  Albert Heijn en Coop. Leerlingen die de opleiding Medewerker Horeca volgen, doen dit in een professioneel bedrijfsrestaurant op school en in samenwerking met o.a. Preston Palace.

Stages
Omdat de meeste leerlingen het beste leren door te doen, zijn stages erg belangrijk. De stages zijn afgestemd op de opleiding en worden zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven gedaan. Wanneer dit nog niet kan, wordt samengewerkt met een groot aantal beschutte/beschermde werkplekken. Dit betekent dat alle leerlingen op basis van hun eigen mogelijkheden een kans krijgen om te leren werken. Leerlingen die stage lopen worden begeleid door een stagedocent van school. Deze is de contactpersoon tussen leerling, stageplek en school. In overleg met de leerling en zijn/haar ouders wordt er door de stagebegeleider advies uitgebracht over zijn/haar mogelijkheden.

Arbeidstoeleiding in de klas
Naast de opleidingen en stages wordt er ook in de klas aandacht gegeven aan arbeidstoeleiding. Zo kunnen leerlingen werken aan het behalen van een veiligheidscertificaat. Een ander voorbeeld is het vak Communicatieve- en Sociale vaardigheden, waarbij situaties op de werkvloer middels film en drama worden besproken en uitgespeeld. Op deze manier werken
leerlingen op zeer verschillende wijze aan hun arbeidscompetenties en sociale– communicatieve vaardigheden, zodat ze na het verlaten van de school meer kans maken op de
arbeidsmarkt.