UIT Tubantia https://www.tubantia.nl/almelo/dr-herderscheeschool-almelo-school-met-talenten-jubileert~a721fabe/

Dr. Herderscheeschool Almelo: school met talenten jubileert
ALMELO - Niet alle kinderen kunnen naar de reguliere basisschool, maar wel heeft elk kind talenten die het waard zijn te ontwikkelen. Dat gebeurt in het speciaal onderwijs. Een van die scholen, de Dr. Herderscheeschool in Almelo, bestaat vijftig jaar. Deze week is het feest.

De Dr. Herderscheeschool, en de nevenlocatie De Brug vormen een school voor speciaal onderwijs. Op de eerste wordt basisonderwijs gegeven, op De Brug het voortgezette onderwijs. De Dr. Herderscheeschool huist aan de Schapendijk 3 (Kluppelshuizen) en De Brug aan de Burcht 107 (Schelfhorst). Samen zorgen ze voor de toegewijde opleiding van zeer moeilijk lerende kinderen tussen de vier en de twintig jaar.

De scholen tellen samen ongeveer 275 leerlingen. Honderdzestig op De Brug, en de rest op de Dr. Herderscheeschool. Honderdtien medewerkers zorgen voor de opleiding en begeleiding van deze zorgbehoeftige groep jeugdigen. Ze komen uit de wijde regio naar Almelo. De straal van de cirkel om de Aastad is zo’n 20 kilometer. Zelfs uit Holten komen kinderen dagelijks naar Almelo.

Zelfredzaamheid
Op de scholen leren de kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking om zoveel mogelijk deel te nemen aan het gewone maatschappelijke leven. ,,Zelfredzaamheid op alle gebieden, daar gaat het om”, zegt orthopedagoge Wies Walter. Waarop directeur Arjo van der Weerd aanvult: „We proberen ze voor te bereiden op de grote wereld en zoveel bagage mee te geven dat ze zo inclusief mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. We zetten kwetsbaarheid om in weerbaarheid. Dat is ons doel.’’

Hij wijst op het belang van lezen en schrijven als basisvaardigheden maar ook op het leren van alledaagse handelingen. Daarvoor heeft de school onder andere een woning aan de Sint Josephstraat in Almelo, waar leerlingen in een huiselijke setting kunnen oefenen. 

Daar leren ze hoe je boodschappen doet, hoe je post van instanties beantwoordt en nog veel meer. Kortom, het alledaagse leven in de grote wereld. De oudere leerlingen kunnen werkervaring opdoen in de horeca,  bij de supermarkt of in de groenvoorziening.

Aan de rand van Harbrinkhoek is een boerenbedrijf dat speciaal voor de opleiding van deze doelgroep is ingericht. ,,Het is fantastisch hoe de school het beste uit kinderen probeert te halen’’, zegt ouder Hainie van der Sleen uit Almelo. ,,Mijn zoon Patrick gaat elke dag met plezier naar school. Ze kijken hier niet naar dingen die moeten, maar naar dingen die kunnen.’’

Supermarkt
De 16-jarige Wilco Schreuder is een van de leerlingen op De Brug. Hij loopt stage in de Albert Heijn-supermarkt aan de Nieuwstraat. ,,Ik werk in het magazijn. Heel leuk. Dat wil ik later ook wel doen.’’ Kevin Kanselaar (18) daarentegen doet werkervaring op in de horeca. Hij loopt stage bij Preston Palace en Lunchroom Feijn in de Bibliotheek Almelo. Beiden zitten in de leerlingenraad en zijn de afgelopen weken betrokken bij de voorbereidingen van de feestweek.

Het feest, dat afgelopen maandag is begonnen met een gezamenlijk ontbijt, markeert het moment dat vijftig jaar geleden de Dr. Herderscheeschool aan de Schapendijk neerstreek. Daarvoor stond de school een tijdje aan de Visschedijk. In die periode liep toenmalige directeur Martin Koning persoonlijk met leerlingen van het NS-station naar het toenmalige gebouwtje. De leerlingen hielden zich met een lang touw aan elkaar vast. Het moet een bijzonder gezicht geweest zijn.
De school aan de Schapendijk groeide flink. Na zo’n dertig jaar werd de Herderscheeschool te klein en werd er een aparte locatie voor het voortgezet onderwijs ingericht. Dat werd De Brug. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld voor de wijde regio.