Wie 'zijn' de leerlingenraad (LR)?
In de leerlingenraad zitten momenteel 13 leerlingen. Het zijn leerlingen van de boven-, midden- en onderbouw, uit iedere klas één leerling.

Wat doet de LR?
1. Enkele keren in het schooljaar vergaderen.
2. Meedenken en meepraten over schoolse zaken.
3. Aanspreekpunt voor leerlingen zijn.
4. Dingen die leerlingen belangrijk vinden bespreken.
5. Meedenken over verbeteringen en veranderingen.
6. Punten bespreekbaar maken bij de directie.
7. Actieve inzet bij het verbeteren van VSO de Brug.
8. Aanwezig zijn bij allerlei activiteiten, zoals ouderavonden, beleidsvergaderingen en sollicitatiegesprekken.
9. De LR heeft ook een voorbeeldfunctie.

Contact
De LR heeft een eigen plek op de website. We proberen het up-to-date te houden. Wil jij iets kwijt over VSO de Brug, heb je tips, vragen, klachten of ideeën, dan kan je ons aanspreken
of een e-mail sturen naar info@vsodebrug.nl