Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zorgen voor een passende vorm
zodat we ons houden aan RIVM-richtlijnen.  Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Wendy Henning - Kalfsvel, adjunct diirecteur (06-34659310)
of met ​Arjo van der Weerd, directeur (06-14013584).
 

Weer naar school
Wij openen onze deuren op dinsdag 2 juni 2020. Het is helaas niet mogelijk om alle leerlingen op hetzelfde moment in de schoolgebouwen aanwezig zijn omdat we anders de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen. Concreet betekent dat we werken met een halve leerlingbezetting per dag.

Onderwijstijd
Uiteraard zorgen we ervoor dat alle leerlingen tot aan de zomervakantie dezelfde onderwijstijd krijgen. Omdat de focus nu op fysiek onderwijs ligt zal de focus afstandsonderwijs
minder zijn, maar de leerlingen krijgen wel extra huiswerkopdrachten voor de dagen dat zij niet op school aanwezig zijn.

Voorschriften
We hanteren hygiënische voorschriften voor leerlingen en personeel. In de scholen zijn ruim voldoende desinfecterende middelen aanwezig. Tevens worden cruciale plekken in de school vaker schoongemaakt. Om de hygiëne te kunnen garanderen verwachten we van leerlingen dat ze zich houden aan de veiligheidsregels en aanwijzingen. Indien een leerling zich niet structureel houdt aan de veiligheidsregels of -aanwijzingen kan de toegang tot de school worden geweigerd.

Vervoer 
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op reguliere wijze (taxi of openbaar vervoer). Er is een landelijk vervoersprotocol vastgesteld door OC&W en de brancheorganisatie KNV (taxivervoer) waarin geregeld wordt hoe de veiligheid van leerlingen in de taxi en de bus gegarandeerd wordt.

Vragen?
Schroom bij vragen niet en bel of mail met de school.